Παρουσίαση δραστηριοτήτων ΙΕΚ ΌΜΗΡΟΣ και AEGEAN COLLEGE

Σήμερα Τετάρτη, 18 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Divani Ξενοδοχείο, στη Λάρισα, έγινε η παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΙΕΚ ΌΜΗΡΟΣ και του AEGEAN COLLEGE από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μακρυπλιδη Νικόλαο.

Περισσότερα...

Ναι στην πόλη, Ναι στην τοπική οικονομία

Η γενική ύφεση που επικρατεί χρόνια τώρα στην Ελλάδα επηρεάζει αρνητικά και την τοπική οικονομία που διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην  στην αντιμετώπιση προβλημάτων και σε κεντρικό επίπεδο.

Γράφει ο Κώστας Γκαβογιάννης

Περισσότερα

Κοινό όραμα και πνεύμα συνεργασίας

Η συνεργασία και η σύμπνοια των επιχειρηματικών φορέων, αποτελεί το κλειδί για θετικά βήματα στην οικονομική δραστηριότητα των επιμέρους κοινωνιών.Μ’ αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα εξωστρέφειας και επέκτασης σε μεγαλύτερου μεγέθους αγορές και ταυτόχρονα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις καινοτόμων δράσεων.

Περισσότερα...

Σελίδα 2 από 2