Ναι στην πόλη, Ναι στην τοπική οικονομία

Η γενική ύφεση που επικρατεί χρόνια τώρα στην Ελλάδα επηρεάζει αρνητικά και την τοπική οικονομία που διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην  στην αντιμετώπιση προβλημάτων και σε κεντρικό επίπεδο.

Γράφει ο Κώστας Γκαβογιάννης

Αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας  σημαίνει την βελτίωση των όρων της ποιότητας ζωής των ανθρώπων του τόπου, με άνοδο της τοπικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια της απασχόλησης, με άμεσο αποτέλεσμα την κάλυψη όλο και περισσότερων αναγκών μας.

Η παραπάνω άποψη για πολλούς μπορεί να φαίνεται γενική, πιστεύω όμως ότι αποτυπώνει την ανάγκη συλλογικότητας, την κοινή προσπάθεια δηλαδή σε τοπικό επίπεδο. Μια προσπάθεια που μπορεί να είναι κοινή, έχει όμως τις βάσεις της στην ατομική ευθύνη του καθενός, ευθύνη που εστιάζεται στην προτίμηση της τοπικής αγοράς από τον καταναλωτή και στην ποιοτική – οικονομική προσφορά από τον επαγγελματία. Αυτή είναι η απαρχή του “κύκλου του χρήματος” ο οποίος θα πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο με απώτερο στόχο την προσέλκυση καταναλωτών από τους γειτονικούς νομούς.

Την αρχή όμως πρέπει να την κάνουμε οι ίδιοι αυξάνοντας το βαθμό εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας στον τόπο μας, δίνοντάς του την ευκαιρία να πραγματοποιήσει βήματα προόδου.

Στρεφόμενοι στην τοπική αγορά δίνουμε κίνητρο στους επαγγελματίες να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μας προσφέροντας ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα, αποδυναμώνοντας το επιχείρημα ή τη δικαιολογία ορισμένων καταναλωτών για ψώνια σε αγορές γειτονικών νομών.

 

Ο νομός μας είναι περισσότερο αγροτικός παρά αστικός, κάτι που σημαίνει ότι παρά τις μεγάλες δυνατότητές του, η περιορισμένου εύρους οικονομική “ κουλτούρα” περιορίζει τα βήματα ανάπτυξης σε πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση ακόμα και με γειτονικούς νομούς. Απαιτείται αλλαγή στον τρόπο οικονομικής σκέψης του καθενός με εμπιστοσύνη και αναγνώριση της σημασίας της τοπικής οικονομίας που αν ενισχυθεί αρχικά με τη δική μας προτίμηση έχει τις δυνατότητες και τους τρόπους να διευρύνει τον κύκλο των δυνατοτήτων της. Πως; Με τη σύνδεση για παράδειγμα του αγροτικού τομέα με τους άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας, την συνεργασία του με την τοπική επιχειρηματικότητα , με την μεταποίηση και με την ανάδειξή των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
Άλλα παραδείγματα: Πολιτισμός, τουρισμός, περιβάλλον μπορούν να συνδεθούν και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ή και με άλλους τομείς δίνοντας σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο. Η αρχή όμως πρέπει να γίνει από εμάς τους ίδιους και με την προτίμησή μας στην τοπική αγορά και οικονομία.