Ιδιαίτερη τιμή

Χρήστος Τοπούζης: Μία ιδιαίτερη μνεία σε ένα ξεχωριστό άνθρωπο, συμπαραστάτη στον αγώνα μας στις δημοτικές εκλογές.

Θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλά... Ευτυχώς όμως, γνωρίζουμε όλοι το Χρήστο της καρδιάς μας. 

Από την καρδιά μας λοιπόν: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Η ανιδιοτελής μας αγάπη και ο σεβασμός της παράταξής μας σου ανήκουν!!