Στον χορό τριτέκνων ο Κ. Γκαβογιάννης

Στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Τρίτεκνων της Καρδίτσας παρευρέθηκε ο Κ. Γκαβογιάννης στην Κέντια.